Hjerneskadeforeningen Vestsjælland - MedlemsInfo

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland - MedlemsInfo

Nyheder m.m.

Denne blog fortæller de sidste nyheder fra din lokalafdeling. Du er velkommen til at skrive dine kommentarer og du kan jo altid "abonnere" på indlæg ved at trykke på RSS - så bliver du opdateret med de sidste nyheder til din mail indbakke.

Generalforsamling

Sidste nytPosted by Lise 28 Dec, 2018 10:13:54
Vi er blevet gjort opmærksom på at punkt. 8 A valg af formanden er forkert formuleret.

Derfor er punktet rettet til den rette formulering:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning til godkendelse

3) Indstilling af regnskabet *) til godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde

4) Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen forslår, at der frem over er 2 suppleanter i bestyrelsen

5) Behandling af forslag til førstkommende repræsentantskabsmøde

6) Drøftelse af lokalafdelingens arbejde i det kommende år

7) Fremlæggelse af budget til godkendelse

8) Valg af:

a) Formand
b) Bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

c) Suppleant (er) for en 1-årig periode
d) Eventuel intern revisor

9) Eventuelt Forslag til behandling under pkt. 4 skal være lokalafdelingsformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

*) Lokalafdelingens regnskab er en integreret del af landsforeningens regnskab


Der kan stemmes ved fuldmagt.